ที่อยู่

สำนักงานประกันคุณภาพ 
อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 5 
ห้อง 501 มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนพหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี 12000 

 

โทรศัพท์  :  02-791-5662 ถึง 5664
โทรสาร  :  02-791-5660
อีเมล  :  qa@rsu.ac.th     
Facebook : https://www.facebook.com/qao.rsu