ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

สำนักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน” จัดโดย สป.อว.

6 ม.ค. 2566, 15:52น.

 

การปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์ RQA+

7 ธ.ค. 2565, 14:28น.

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

24 พ.ย. 2565, 14:06น.

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System) ระดับคณะวิชา” ปีการศึกษา 2564

3 พ.ย. 2565, 09:23น.

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System)  ระดับหลักสูตร”  ปีการศึกษา 2564 

26 ก.ย. 2565, 13:42น.

 

กำหนดการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

8 ก.ค. 2565, 02:05น.

กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

 

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 3D Online System) ระดับคณะวิชา” ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

เอกสารต่างๆ

คู่มือ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง