ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

10 พ.ค. 2565, 18:38น.

 

การอบรมระบบ EQA [Phase 1]

29 มี.ค. 2565, 20:31น.

 

วีดิทัศน์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เวอร์ชั่น 2

13 มี.ค. 2565, 23:20น.


เทปบันทึกการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ พ.ศ. 2564

10 ก.พ. 2565, 23:45น.


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

25 พ.ย. 2564, 18:27น.


เอกสารข้อมูลส่วนกลาง

14 มิ.ย. 2564, 02:07น.

กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร [มคอ.7] ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

 

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ "QA FOR FUN" บรรยายโดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

เอกสารต่างๆ

คู่มือ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง