ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ย้อนหลังงาน Innovative Education ในหัวข้อ "Transformative Learning"

26 พ.ค. 2566, 13:34น.

 

วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

23 พ.ค. 2566, 09:36น.

 

วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบฐานเอกสารกลาง (Document Base System: DBS) ระดับหลักสูตร”

24 เม.ย. 2566, 09:49น.

 

การปรับปรุงคำอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

21 เม.ย. 2566, 13:51น.

 

ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์แนวทางการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 [KM]

15 มี.ค. 2566, 13:34น.

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for Fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

8 มี.ค. 2566, 13:42น.

กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for Fun)

อ่านต่อ

 

ม.รังสิตลงนาม MOU ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ว.นานาชาติเซนต์เทเรซา และ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

อ่านต่อ

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการการตรวจประเมิน

อ่านต่อ

เอกสารต่างๆ

คู่มือ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง