ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA for fun) เวอร์ชั่นภาษาไทย (QA for fun version 4) และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ (Knowledge and Skill Relevant to Education

20 ก.พ. 2567, 11:36น.

 

บันทึกการอบรมย้อนหลัง การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ปีการศึกษา 2566

18 ธ.ค. 2566, 14:26น.

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

27 พ.ย. 2566, 10:43น.

 

วีดิทัศน์ การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับคณะ

30 ต.ค. 2566, 12:56น.

 

ม.รังสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)

28 ก.ย. 2566, 15:13น.

 

วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

15 ก.ย. 2566, 09:26น.

กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ครังที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ

 

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตพระรามเก้า)

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

เอกสารต่างๆ

คู่มือ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง