กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์หัวข้อ "QA FOR FUN" บรรยายโดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ

22 ก.พ. 2565, 19:28น.

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินงานถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง QA FOR FUN สำหรับนักศึกษา บรรยายโดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

                    ทั้งนี้ สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่เสียสละเวลามาถ่ายวีดิทัศน์บรรยายในหัวข้อ QA FOR FUN สำหรับนักศึกษา และขอขอบคุณทีมงานจากสำนักงาน wisdom media มา ณ โอกาสนี้ สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณ