กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตพระรามเก้า)

26 ม.ค. 2567, 10:35น.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันนานาชาติ (Institutional Quality Assurance Network: IQAN) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตพระรามเก้า) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตในปีการศึกษา 2567 ต่อไป