กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

28 ก.พ. 2564, 20:16น.

โครงการอบรม

เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา”

ประจำปีการศึกษา 2560