ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

เทปบันทึกการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ พ.ศ. 2564

10 ก.พ. 2565, 23:45น.

เทปบันทึกการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาตราจารย์ พ.ศ. 2564 สามารถดูผ่านLink: https://youtu.be/rzzDPditkXs