ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การอบรมระบบ EQA [Phase 1]

29 มี.ค. 2565, 20:31น.

                                สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ EQA เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ทั้งนี้หากท่านใดต้องการรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมฯ สามารถเข้ารับชมได้ที่ช่อง YouTube ของสำนักงานประกันคุณภาพตาม Link: https://youtu.be/Ut0-4MpjE7Q ค่ะ และ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ และเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดอบรมการใช้งานระบบ EQA *สำนักงานประกันคุณภาพใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Link Google Form: https://bit.ly/3IhF1BX เพราะความคิดเห็นของทุกท่านมีความสำคัญต่อการพัฒนางานของเราค่ะ 

*** สามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://qa.rsu.ac.th/download/folder/264