ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

โครงการอบรม “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564”

22 มิ.ย. 2565, 00:55น.

โครงการอบรม “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย  และ นางสาววราภรณ์ เกิดน้อย    

 

     สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมโครงการอบรม “คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564”  เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้หากท่านใดต้องการรับชมวิดีโอบันทึกการอบรมฯ สามารถเข้ารับชมได้ที่ช่อง YouTube ของสำนักงานประกันคุณภาพ ดังนี้

  1. คู่มือและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 Link: https://www.youtube.com/watch?v=1tleDgDXjCo
  2. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 Link: https://www.youtube.com/watch?v=DbOKguWViWc

*** สามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://qa.rsu.ac.th/download/folder/276