ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์ การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร

11 ก.ย. 2566, 10:02น.

วีดิทัศน์ "การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร"

                ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง "การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร" โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  สามารถเข้าชมวีดิทัศน์ฯ ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง YouTube สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดังนี้

                1. การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร EP.1 "การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน CDS"

Link: https://youtu.be/J46StTUcJb4

                2. การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร EP.2 "การบันทึกหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1" 

Link: https://youtu.be/P4lK6ynnUPQ

                3. การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร EP.3 "การรายงานผลการประเมิน"
Link: https://youtu.be/wNX9Remf5Tg

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ ประกอบการบรรยายได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/288