ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

15 ก.ย. 2566, 09:26น.

วีดิทัศน์ “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ”

                ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง “การใช้งานระบบ IP (Improvement plan) สำหรับ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ” เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถใช้งานระบบ IP ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเบื้องต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และสามารถใช้ระบบ IP ในการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันที่ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

                โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  สามารถเข้าชมวีดิทัศน์ฯ ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง YouTube สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ที่ Link: https://www.youtube.com/watch?v=y8MFzZQ0d_Q&t=47s

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือ ประกอบการบรรยายได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/411