ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

บันทึกการอบรมย้อนหลัง การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ปีการศึกษา 2566

18 ธ.ค. 2566, 14:26น.

บันทึกการอบอรมย้อนหลัง การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ปีการศึกษา 2566

 

               ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำบันทึกการอบอรมย้อนหลัง การใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ปีการศึกษา 2566 โดยสามารถเข้าชมวีดิทัศน์ฯ ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง YouTube สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ที่ Link: https://youtu.be/dL27XhVGlIY

               ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือ ประกอบการบรรยายการใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ การรายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน [Improvement Plan] ของปีการศึกษา 2566 ในระดับหลักสูตร ได้ที่ 

Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/453

หรือดาวน์โหลดคู่มือ ประกอบการบรรยายการใช้งานระบบ IP [Improvement Plan] สำหรับ รายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน [Improvement Plan] ของปีการศึกษา 2566 ในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ได้ที่ Link: https://qa.rsu.ac.th/download/folder/454