ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การอบรม QA Focus Group ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2567

7 มิ.ย. 2567, 14:27น.

               ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำบันทึกการอบอรมย้อนหลัง การอบรม QA Focus Group ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2567 โดยสามารถเข้าชมวีดิทัศน์ฯ ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง YouTube สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ที่ Link ดังนี้

1. แนวทางการเขียนรายงาน RQF 7 ระดับหลักสูตร Link: https://youtu.be/Rn0vW972JjU

2. แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับคณะวิชา Link: https://youtu.be/sTAnOU4Wg8Q

               ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือ ประกอบการบรรยาย QA Focus Group ได้ที่ Link ดังนี้

1. ระดับหลักสูตร Link : https://www.canva.com/design/DAGGxzuzsXo/NjZobU38rf6BRUhEc5ixRg/edit 

2. ระดับคณะ Link : https://www.canva.com/design/DAGHKWnipTQ/tZQtlBvJpdtUbB0HW1JOCA/edit

               สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ Link : https://qa.rsu.ac.th/event/32