กิจกรรมต่างๆ
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ม.รังสิตลงนาม MOU ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ว.นานาชาติเซนต์เทเรซา และ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

24 ก.พ. 2566, 13:21น.

               เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดย ผศ.ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี กับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก โดย ผศ.ดร.กมลนันท์ ทวียรรยงกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดย ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดี โดยมีประธานและคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

               การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนดำเนินการและร่วมมือกันจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป

 

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://qa.rsu.ac.th/event/24

(ขอบคุณภาพจาก: คุณอัฐพนธ์ แดงเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิประโยชน์ (ฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์) ฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์)

องสืบไป