ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

25 พ.ย. 2564, 18:27น.


เอกสารข้อมูลส่วนกลาง

14 มิ.ย. 2564, 02:07น.


ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

19 พ.ค. 2564, 02:45น.


วีดิทัศน์ และเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

18 พ.ค. 2564, 01:19น.


วีดิทัศน์ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562

27 เม.ย. 2564, 00:13น.


วีดิทัศน์แนวทางการรายงานผลการจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกับประกันคุณภาพ

28 มี.ค. 2564, 20:00น.

กิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรม

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

 

ถ่ายทำวีดิทัศน์ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

เอกสารต่างๆ

คู่มือ / ประกาศ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง